Het SamenwerkingsVerband Autisme

Het SamenwerkingsVerband Autisme (SVA) kent een lange historie en is stevig geworteld in de regio. Van oudsher biedt het een geïntegreerd dienst- en hulpverleningsaanbod voor mensen die een complexe ondersteuningsvraag hebben m.b.t een stoornis in het autismespectrum. Om al deze aanwezige kennis en expertise te bundelen en te delen, is het samenwerkingsverband Autisme Zuidoost-Brabant opgericht. Hierbij is gezamenlijk de ambitie èn de koers voor de periode tot 2016 vastgesteld.

 

http://www.autismezuidoostbrabant.nl

 

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven