Klachtenregeling

 

Ongewenst gedrag ... en dan?

Helaas kunnen overal ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Wat er ook aan de hand is: wij nemen u serieus.

Bij wie kunt u terecht als ouder of medewerker? Krijgt u binnen de Aloysius Stichting te maken met ongewenst gedrag? Ga dan in gesprek met (bijvoorbeeld) de leerkracht of schooldirecteur. Of – als medewerker – met uw leidinggevende. U kunt ook terecht bij de coördinator sociale veiligheid.

De coördinator sociale veiligheid:

  • luistert naar uw verhaal
  • helpt met het vinden van oplossingen
  • verwijst zo nodig naar de juiste hulp

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven