Aanmelden

 

Aanmelden

* Voor het schooljaar 2020-2021 is het niet meer mogelijk om uw zoon/dochter aan te melden*.

Aanmeldingen voor het schooljaar 2021-2022 kunnen wel via deze pagina gedaan worden. Het gaat hierbij dan om een plaatsing op de Avenir, onze nieuwe locatie.

We verwijzen u hier graag voor door naar het tabblad nieuwbouw

In niet alle groepen is ruimte voor plaatsing omdat sommige klassen al vol zitten. Voor een actueel overzicht kunt u de leerling administratie benaderen.

 

Voor aanmelding bij onze school, is het nodig dat u uw kind éérst registreert via de een formulier op de website van de Aloysius Stichting.

 

Op deze website vult u het registratieformulier in. U geeft op het formulier de voorkeur aan voor onze school. Als u al een kennismakingsgesprek heeft gehad op onze school, dan kunt u dit ook aangeven. Is dat nog niet zo, dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijke kennismaking. Is onze school de juiste plek voor uw kind, dan schrijft u hem of haar daadwerkelijk in bij onze school en is uw kind officieel aangemeld.

 

Mocht tijdens het kennismakingsgesprek blijken dat uw kind tóch beter tot zijn recht komt op één van onze andere scholen, dan begeleiden wij u en uw kind natuurlijk naar de juiste onderwijsplek.

 

 

 

Voor aanmelding bij onze school, is het nodig dat u uw kind éérst registreert via onze website: www.aloysiusstichting.nl/registreren

 

Op deze website vult u het registratieformulier in. U geeft op het formulier de voorkeur aan voor onze school. Als u al een kennismakingsgesprek heeft gehad op onze school, dan kunt u dit ook aangeven. Is dat nog niet zo, dan nodigen wij u graag uit op een van onze informatiemiddagen.

 

Toelaatbaarheidsverklaring

Om ingeschreven te worden in ons speciaal (voortgezet) onderwijs, is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
Bij de overgang van (speciaal)Basisonderwijs naar het VSO wordt de TLV-aanvraag verzorgd door de ontvangende school (de Korenaer). Bij de overgang van het VO naar het VSO zal de VO-school de aanvraag verzorgen.

 

Indien u nu dringende vragen heeft rondom aanmelding kunt u contact opnemen met de school.

 

Sluitingsdatum aanmeldingen: 1 mei 2021 (PO) en 1 juni 2021 (VO)

Vanwege het feit dat zowel wij als school als het samenwerkingsverband tijd nodig hebben om aanmelddossiers gedegen te verwerken, hebben we een sluitingsdatum voor de aanmeldingen.

Dossiers die na 1 mei (voor basisschool) en 1 juni (voor voortgezet onderwijs) aangeleverd worden zullen na de zomervakantie ter beoordeling opgepakt worden. De intake procedure zal na de zomervakantie weer opgestart worden.

 

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven