Ouders als partners

Het is bewezen: leerlingen met ouders die ook betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind, doen het beter. Wij investeren graag in de relatie met ouders en streven naar een goede samenwerking. Zo zijn ouders nauw betrokken bij het maken van het ontwikkelingsperspectief. Hierin omschrijven wij ook samen met de leerling hoe en naar welk uitstroomdoel hij of zij toewerkt: vervolgonderwijs of arbeid. We betrekken ouders ook in het proces van Loopbaan oriëntatie.

 

Ouders

Als school vinden wij een goed contact met ouder(s)/verzorger(s) erg
belangrijk. We delen immers samen de zorg voor de opvoeding en
ontwikkeling van de jongere. Goede afspraken en weten wat we van elkaar
kunnen verwachten zijn dan ook belangrijk

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven