Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Uitstroom vervolgonderwijs

Op onze school kunnen leerlingen kiezen voor twee uitstroomprofielen: uitstroom arbeid en uitstroom vervolgonderwijs.

 

We bieden in de uitstroom vervolgonderwijs de volgende leerroutes aan:

 

  • VMBO theoretische leerweg
  • VMBO BasisBeroepsgerichte leerweg

 

Op onze school kunnen leerlingen staatsexamen doen in de theoretische leerweg en basisberoepsgerichte leerweg. Binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs diplomeert onze school ook middels IVIO-certificering.

 

Het kan ook zijn dat een leerling al voor het examen terug kan naar het regulier voortgezet onderwijs. Die overstap begeleiden wij dan zorgvuldig, in nauwe samenwerking met onze collega-school waar de leerling naartoe gaat.

 

Meer informatie over onderwijsaanbod, vakken en examinering staat in onze Schoolgids.

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven