Uitstroom vervolgonderwijs

Op onze school kunnen leerlingen kiezen voor twee uitstroomprofielen: uitstroom arbeid en uitstroom vervolgonderwijs.

 

We bieden in de uitstroom vervolgonderwijs de volgende leerroutes aan:

 

  • VMBO theoretische leerweg
  • VMBO BasisBeroepsgerichte leerweg

 

Op onze school kunnen leerlingen staatsexamen doen in de theoretische leerweg en basisberoepsgerichte leerweg. Binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs diplomeert onze school ook middels IVIO-certificering.

 

Het kan ook zijn dat een leerling al voor het examen terug kan naar het regulier voortgezet onderwijs. Die overstap begeleiden wij dan zorgvuldig, in nauwe samenwerking met onze collega-school waar de leerling naartoe gaat.

 

Meer informatie over onderwijsaanbod, vakken en examinering staat in onze Schoolgids.

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven