Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Uitstroom arbeid

Op onze school kunnen leerlingen kiezen voor twee uitstroomprofielen: uitstroom vervolgonderwijs en uitstroom arbeid.

 

Wij bieden in de uitstroom arbeid de volgende leerroutes aan:

 

  • naar een baan bij een organisatie met landelijk erkende certificaten op zak
  • naar een baan bij een organisatie zonder landelijk erkende certificaten
  • naar een beschermde baan in een sociaal bedrijf (sociale werkvoorziening)

 

Om goed aan de slag te kunnen in een (al dan niet betaalde) baan, bereiden wij onze leerlingen goed voor op hun rol als 'werknemer'. Welke vaardigheden komen daarbij kijken? Welke certificaten zou je kunnen behalen die je op weg helpen?

 

Vaardigheden

Naast leergebieden zoals Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, Mens en Maatschappij gaat er dus veel aandacht naar leergebiedoverstijgende zaken en voorbereiding op arbeid. Denk aan: leren functioneren in sociale situaties, algemene competenties, loopbaanaansturing en beroepsvaardigheden.

 

Leerlingen hebben een eigen mentor die coacht en begeleidt. Om werknemers- en beroepsvaardigheden verder te trainen, gaan leerlingen binnen en buiten school op stage.

 

We bieden leerlingen de mogelijkheid om hun diploma Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) te halen: dit certificaat wordt steeds meer gevraagd door werkgevers.

 

Meer informatie over het uitstroomprofiel Arbeid staat in onze Schoolgids.

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven