Scholen op de kaart

Het project Vensters VO verzamelt informatie over onderwijs en resultaten van Nederlandse basisscholen en middelbare scholen in één systeem.

Gegevens zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel worden gevisualiseerd via de website www.scholenopdekaart.nl.

 

 

VSO De Korenaer is ook te vinden

Wij vinden transparantie van groot belang, daarom is ook onze school te vinden op www.scholenopdekaart.nl. De getoonde informatie komt van DUO

en de Inspectie van het Onderwijs. Waar noodzakelijk hebben wij toelichtingen geschreven bij de verschillende kengetallen.

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven