Visie

Vertrouwen en perspectief. Dat zijn belangrijke ankers van ons onderwijs. Wij nemen leerlingen serieus in wie zij zijn en erkennen en accepteren ieders mogelijkheden en beperkingen. Wij hebben vertrouwen in hun ontwikkeling.


Ons doel is dat onze leerlingen een gelukkige toekomst tegemoet kunnen gaan. Zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving is daarvoor een voorwaarde. Daar richten wij ons dus op. Jongeren ontwikkelen bij ons hun (vak)kennis, maar ook hun sociaal-emotionele vaardigheden die nodig zijn voor hun vervolgopleiding en/of baan.

 

Ontwikkelingsperspectief is leidraad

Samen met leerlingen, ouders en andere netwerkpartners bepalen we een haalbaar perspectief. Dat verwoorden we in het ontwikkelingsperspectief: wat is het doel waar we naartoe werken? Minimaal eens per jaar bespreken we ook met ouders hoe het ervoor staat met dat ontwikkelingsperspectief.

 

Veilige leeromgeving

Structuur, overzicht, voorspelbaarheid en duidelijke groeps- en schoolregels zorgen voor een veilig leerklimaat. Die veiligheid is essentieel voor de ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. Daarom kennen wij een vast lesrooster, hebben onze leerlingen een beperkt aantal docenten en hebben leerlingen hun eigen plek. Onze leslokalen zijn opgeruimd en prikkelarm ingericht, maar we bieden nadrukkelijk wél een uitdagende leeromgeving.

 

Wij vereenvoudigen (leer- en leef)situaties die voor leerlingen complex en onduidelijk zijn en bieden zo overzichtelijkheid.

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven