Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Missie

Wij zijn er voor jongeren van 12 tot 20 jaar voor wie het speciaal onderwijs het best passend is.

 

Ons team is gespecialiseerd in het goed begeleiden van jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum. Jongens en meiden die zich prima kunnen ontwikkelen binnen de juiste leeromgeving en met goede, positieve begeleiding.

 

We houden rekening met beperkingen maar zeker ook met capaciteiten en mogelijkheden en bieden onze leerlingen perspectief. Dat doen we samen met leerlingen, ouders, het regulier onderwijs, jeugdhulp en het bedrijfsleven.

 

We bieden onderwijs op maat in een veilige en uitdagende leeromgeving.

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven