Onze School

De Korenaer is een school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Leerlingen in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar ontvangen onderwijs op maat, rekening houdend met hun capaciteiten, mogelijkheden en beperkingen. Daarbij probeert de school tegemoet te komen aan de specifieke hulpvragen die de leerling stelt, met als doel de leerling een nieuw perspectief te bieden. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen wordt nauw samengewerkt met ouder(s)/verzorger(s), het regulier onderwijs en ketenpartners.

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven