Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Bovenbouwleerlingen vmbo-t leren in een leerwerkunit

21 december 2017

Eén klas en één mentor die alle vakken geeft. Dat is zo’n beetje het klassieke plaatje van het vmbo in het voortgezet speciaal onderwijs. De Korenaer

Strausslaan in Eindhoven paste het onderwijs aan. Leerlingen in het vierde en vijfde jaar van de theoretische leerweg in het vmbo leren en werken nu in een ‘unit’ en worden stapsgewijs anders voorbereid op het mbo. Het doel: breed ontwikkelen en zo kansrijk mogelijk overstappen.

 

  • Lees hier het volledige artikel, verschenen in de informatiekrant 'Samen betekenisvol leren' van Aloysius sector Zuid.

 
Nieuwsarchief

De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven