Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Informatiemiddagen

 

Alternatief voor de informatiemiddag.

 

Wij organiseren elk schooljaar informatiemiddagen voor ouders/verzorgers die hun zoon of dochter bij ons willen aanmelden. Vanzelfsprekend zijn op die dag ook uw zoon of dochter zeer welkom.

 

In de huidige situatie is het niet mogelijk de informatiemiddag van 9 april door te laten gaan.

Als alternatief hebben we onder het kopje 'tour' die u rechts van onze website kunt vinden een digitale rondleiding voor u gemaakt.

 

Aangepaste procedure aanmelding

 

Ook binnen de huidige situatie kunnen ouders/verzorgers de aanmelding van hun kind registreren op de website. School stuurt een brief waarin staat welke documenten nodig zijn om het dossier samen te stellen. Indien het dossier compleet is, volgt een dossieranalyse door een gedragswetenschapper.

Het intakegesprek met de gedragswetenschapper kan niet op school plaatsvinden. Er zal met u contact gezocht worden om een afspraak te maken over de manier waarop dit voor ouders/verzorgers en leerling samen met school werkbaar is. Dit kan per situatie verschillen.

 

Sluitingsdatum aanmeldingen

 

Vanwege het feit dat zowel wij als school, als het Samenwerkingsverband tijd nodig hebben om de dossiers te verwerken, hebben we een sluitingsdatum voor de aanmeldingen.

 

Voor onze school betekent dit dat:

 

- Alle volledige dossiers die per 1 mei aanwezig zijn op school worden

behandeld en daarvoor kan een TLV aangevraagd worden. Dat maakt dat er

een definitieve plaatsing mogelijk is.

- Alle dossiers die na 1 mei aanwezig zijn op school kunnen worden beoordeeld

op toelaatbaarheid tot 12 juni. Daarna zal de intakeprocedure na de

zomervakantie weer opgepakt worden. Plaatsing direct na de zomervakantie

is dan niet gegarandeerd.

 

Wij adviseren u tijdig contact op te nemen met school en/of te registreren op de website.

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven