Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Nieuwe directeur voor onze school

21 april 2020

De afgelopen periode zijn er personele ontwikkelingen geweest op onze school. In december 2019 is de heer Jan Koster gestart als interim-directeur ter vervanging van de heer Peter Zegers. Helaas heeft de heer Koster vanwege privéomstandigheden het werk stopgezet.

Om de continuïteit van ons onderwijs en de dagelijkse gang van zaken te waarborgen op locatie is er gezocht naar een passende oplossing. Ook met het oog op de toekomst, namelijk de verhuizing in 2021 naar de nieuwbouwlocatie.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd en er is een opvolger gevonden die samen met het MT en MR aan de slag gaat op onze school. Vanaf 14 april is de heer Jos Vinders gestart als directeur. De heer Vinders is geen onbekende binnen onze stichting, hij is momenteel ook directeur bij De Rungraaf (een so Aloysiusschool in Eindhoven). Hij gaat beide directeursfuncties combineren. Zijn werkdagen voor onze school zijn maandag en woensdag en waar nodig eventueel op afspraak.

​​​​​​​Wij wensen de heer Vinders veel succes toe.
Team De Korenaer Strausslaan

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven