Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Rekenonderwijs vormgeven in het v(s)o

18 januari 2019

Veel scholen hebben kritiek op de haalbaarheid van de rekentoets. Maar dat geldt niet voor vso De Korenaer Strausslaan. De afgelopen jaren wordt op deze school een goede score te behaald voor de rekentoets.

Ruim 85% van de leerlingen in de basis beroepsgerichte leerweg sloot de toets succesvol af. In de theoretische leerweg was dit zelfs ruim boven de 90%. Iets minder dan 25% sloot de toets zelfs af met een 10!

 

Carlos de Kleijn, hogeschooldocent en rekenspecialist bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg, laat in een artikel voor het vakblad “Remediaal” zien dat met de nodige inspanning de toets wel degelijk met een goed resultaat afgesloten kan worden. Samen met Maartje van Zantvoort, rekencoördinator bij vso De Korenaer Strausslaan, ging hij op zoek naar de ingrediënten die het rekenonderwijs op deze school zo succesvol maken.

 

7 succesfactoren voor effectief rekenonderwijs:

 

1. Stel een rekencoördinator aan
De rekencoördinator stelt het rekenbeleid op en ziet actief toe op de uitvoering hiervan.

2. Gebruik methode-onafhankelijke toetsen
De Korenaer maakt gebruik gemaakt van methode-onafhankelijke toetsen. Deze worden door de rekencoördinator geanalyseerd en de resultaten worden besproken met de mentor. Eventueel kan extra begeleiding van de rekencoördinator worden aangeboden.

3. Biedt alle domeinen aan op 1F niveau
Bij de leerlingen zijn vaak hiaten ontstaan in de rekenontwikkeling. Hierdoor zijn ook vaak faalervaringen opgedaan. Om deze hiaten aan te kunnen pakken worden alle domeinen op 1F niveau aangeboden. Bijkomend voordeel is dat leerlingen hierdoor de kans krijgen zelfvertrouwen op te doen.

4. Behandel rekenen als apart vak
Rekenen is een apart vak wat ook als zodanig op het rooster staat. Hierdoor heeft het dezelfde status als alle andere vakken.

5. Gebruik een methode op papier
Om goed zicht te krijgen op de werkwijze van de leerlingen is gekozen voor een methode op papier. Hierdoor is er goed zicht op de oplossingsprocedure en kan er eerder en specifieker gesignaleerd worden waar en wanneer in de procedure het misgaat.

6. Stel dezelfde lesdoelen, maar differentieer de instructie
Tijdens de rekenles hebben leerlingen in principe dezelfde lesdoelen, maar leerlingen die het nodig hebben krijgen “verlengde instructie”.

7. Werk van concreet naar abstract
Wanneer leerlingen sommen te moeilijk vinden, worden de sommen eerst concreet gemaakt met behulp van werkelijkheidssituaties, zodat zij beter gaan begrijpen wat ze aan het doen zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel het handelingsmodel als het drieslagmodel.

 

Wil je meer weten over hoe De Korenaer Strausslaan dit voor elkaar krijgt? Lees het volledige artikel via deze link (pdf).

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven