De start van dit schooljaar

 

Wij hopen dat u een prettige zomervakantie hebt gehad. We zijn blij dat we de leerlingen weer op school mogen ontvangen en dat we weer fysiek onderwijs mogen verzorgen.

Om binnen deze coronatijd de lesactiviteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn een aantal maatregelen essentieel. We doen daarbij mede een beroep op u als ouder en uw kind(eren).

 

- Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Neem contact op met de GGD voor een eventuele coronatest.

 

- Wanneer er iemand binnen het gezin positief getest is op Corona dan blijft uw hele gezin in quarantaine voor 10 dagen.

 

- Heeft uw zoon/dochter een kwetsbare gezondheid of iemand binnen het gezin heeft dat, neem dan contact op met de mentor om hierover in gesprek te gaan.

 

- Oudergesprekken kunnen doorgang vinden, wel na een gezondheidscheck.

 

- Alle volwassenen houden onderling 1,5m afstand.

 

- Leerlingen en volwassenen houden 1,5m afstand van elkaar.

 

- Iedereen die het gebouw betreedt, moet zijn/haar handen ontsmetten. Wij hebben op verschillende punten desinfecterend materiaal staan.

 

- Wij maken gebruik van 2 verschillende ingangen voor de leerlingen.

 

- Er wordt nog niet gezamenlijk gegeten in de aula. Eten gebeurt in de klas.

 

- De eerste pauze is verspreid over 2 schoolpleinen.

 

- Klassen volgen eigen looproutes als ze van en naar de pauze gaan.

 

- Algemene ouderavonden komen per direct te vervallen. Wij zoeken naar digitale alternatieven.

 

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven