Coronamaatregelen op school

 

Om binnen deze coronatijd de lesactiviteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn een aantal maatregelen essentieel. We doen daarbij mede een beroep op u als ouder en uw kind(eren).

 

(Laatste update 5 maart 2021)

 

- Per 1 december 2020 geldt er een mondkapjesplicht binnen de school. Deze geldt voor iedereen die zich binnen het gebouw beweegt. Als leerlingen/docenten op hun werkplek zitten, mag het mondkapje af.

 

- Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Neem contact op met de GGD voor een eventuele coronatest.

 

- Wanneer er iemand binnen het gezin positief getest is op Corona dan blijft uw hele gezin in quarantaine voor 10 dagen.

 

- Heeft uw zoon/dochter een kwetsbare gezondheid of iemand binnen het gezin heeft dat, neem dan contact op met de mentor om hierover in gesprek te gaan.

 

- Oudergesprekken vinden niet fysiek plaats

 

- Alle volwassenen houden onderling 1,5m afstand.

 

- Leerlingen en volwassenen houden 1,5m afstand van elkaar.

 

- Leerlingen onderling houden 1,5m afstand van elkaar.

 

- Iedereen die het gebouw betreedt, moet zijn/haar handen ontsmetten. Wij hebben op verschillende punten desinfecterend materiaal staan.

 

- Wij maken gebruik van 3 verschillende ingangen voor de leerlingen.

 

- Er wordt nog niet gezamenlijk gegeten in de aula. Eten gebeurt in de klas.

 

- De pauzes zijn verspreid over meerdere schoolpleinen en op verschillende tijden.

 

- Klassen volgen eigen looproutes als ze van en naar de pauze gaan.

 

- Algemene ouderavonden komen per direct te vervallen. Wij bieden waar mogelijk digitale alternatieven aan

 

 


De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven