Mondkapjesplicht

 

Met ingang van dinsdag 1 december geldt er een landelijke mondkapjesplicht in publieke ruimtes o.a. ook op de voortgezet onderwijs scholen.

Dit betekent dat iedereen die zich door het schoolgebouw beweegt per 1 december verplicht een mondkapje moet dragen.

Tijdens de gymles geldt deze plicht niet.

 

In de klassen zal nog meer aandacht besteed gaan worden aan het adequaat gebruikmaken van een mondkapje.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Het team van VSO de Korenaer Strausslaan

 

 

 

Wanneer moet een leerling thuisblijven?

 

Er komen regelmatig vragen of leerlingen wel of niet naar school mogen gaan met bepaalde klachten.

Onderstaande 'beslisboom' kan hierbij ondersteuning bieden.

 

Beslisboom

Via onderstaande links kunt u extra informatie vinden over Cornona en de maatregelen.

 

https://www.rivm.nl/

https://www.rijksoverheid.nl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Korenaer Strausslaan

 

Op De Korenaer worden leerlingen met een stoornis in het autisme spectrum voorbereid op vervolgonderwijs of op een vervolg richting arbeid. Leerlingen worden begeleid vanuit passie, kracht en onvoorwaardelijkheid.

 

De Korenaer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.

 

Op De Korenaer wordt gedacht in kansen en geloven we in het talent van iedere leerling. We werken met kleine groepen van ongeveer 13 leerlingen.

 De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven