Aangescherpte maatregel: Dragen van een mondkapje

 

Het kabinet heeft besloten om ook het voortgezet speciaal onderwijs (vso) dringend te adviseren om vanaf maandag 5 oktober mondkapjes te gaan dragen in de gangen en tijdens de praktijklessen. Onze school volgt dit dringende advies.

 

Concreet betekent dit dat leerlingen een mondkapje mogen dragen.

 

Mocht uw kind hier gebruik van willen maken dan vragen wij u om een of meerdere mondkapjes mee te geven.

Uiteraard bestellen wij ook extra mondkapjes om deze waar nodig uit te kunnen geven. Op school geven we instructies waar, wanneer en hoe de mondkapjes gebruikt moeten worden.

 

 

 

 

 

 

Wanneer moet een leerling thuisblijven?

 

Er komen regelmatig vragen of leerlingen wel of niet naar school mogen gaan met bepaalde klachten.

Onderstaande 'beslisboom' kan hierbij ondersteuning bieden.

 

Beslisboom

Via onderstaande links kunt u extra informatie vinden over Cornona en de maatregelen.

 

https://www.rivm.nl/

https://www.rijksoverheid.nl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden collega

 

 

Afgelopen donderdag 20 augustus hebben wij met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van onze gymdocent Tim Vos. Hij overleed plotseling op een veel te jonge leeftijd van 38 jaar.

Wij zijn daardoor erg geschokt en verdrietig.

Tijdens de startgesprekken op maandag 24 en dinsdag 25 augustus a.s. zullen we hier aandacht aan besteden.
Op de eerste schooldag en uiteraard ook daarna wordt er door de mentoren op een gepaste manier aandacht besteed aan rouwverwerking. Op school hebben wij een gedenkhoekje ingericht voor Tim. Leerlingen, collega’s en ouder(s)/verzorger(s) kunnen daar op hun eigen manier afscheid nemen. Tevens zal in elke klas een condoleancekaart geschreven worden.

 

Op woensdag 26 augustus is de school gesloten vanwege het afscheid.

 

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben en vragen uw begrip voor deze situatie. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de school.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het team

Jos Vinders
Directeur VSO De Korenaer Strausslaan

 

 

 

 

 

De Korenaer Strausslaan

 

Op De Korenaer worden leerlingen met een stoornis in het autisme spectrum voorbereid op vervolgonderwijs of op een vervolg richting arbeid. Leerlingen worden begeleid vanuit passie, kracht en onvoorwaardelijkheid.

 

De Korenaer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.

 

Op De Korenaer wordt gedacht in kansen en geloven we in het talent van iedere leerling. We werken met kleine groepen van ongeveer 13 leerlingen.

 De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven