School is gedeeltelijk open

 

Sinds maandag 1 maart is de school weer gedeeltelijk geopend. We streven ernaar om leerlingen 2 of 3 dagen in de week fysiek op school te hebben. We werken hierbij over het algemeen met halve klassen.

 

 

 

De Korenaer Strausslaan

 

Op de Korenaer Strausslaan geven wij onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met de capaciteiten, mogelijkheden en beperkingen van de leerling. Met als doel de leerling een passend perspectief te bieden binnen het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Dit doen wij voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften waaraan binnen het regulier voortgezet onderwijs niet voldaan kan worden. Leerlingen worden begeleid vanuit passie, kracht en onvoorwaardelijkheid.

 

De Korenaer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.

 

Op De Korenaer wordt gedacht in kansen en geloven we in het talent van iedere leerling. We werken met kleine groepen van ongeveer 13 leerlingen.

 

Klik hier voor meer informatie over de informatiemiddagen.

 



De Korenaer Strausslaan

Strausslaan 1

5653 AJ  Eindhoven

Tel.: 040 - 259 54 44

@: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven